Regulamin


Słownik pojęć

 

 1.     Sprzedawca – Alekstian s.c. S.G.G. & I.G. ,  Nowe Czarnowo 29B, 74-105 Nowe Czarnowo Nip 858-185-24-00, Regon 321557814, infolinia: +48 501137775, e-mail:georg@alekstian.pl 
 2.     Sklep – serwis internetowy www.alekstian.pl za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów
 3.     Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4.     Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 5.     Regulamin – niniejszy Regulamin.
 6.     Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 7.     Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

Postanowienia ogólne

 

 1.     Regulamin określa ogólne zasady dokonywania(wykonania umowy sprzedaży) zakupów na stronie Sklepu
 2.     Przedmiotem sprzedaży są Towary znajdujące się na stronie Sklepu.
 3.     Do złożenia Zamówienia na stronie Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających dostęp do internetu, adresu e-mail i przeglądarki internetowej.

 

 

Jakość Towarów

 

 1.     Wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy Alekstian.pl są produktami nowymi,pełnowartościowymi oraz posiadają pełną gwarancję producentów. 
 2.     Wyjątkiem mogą być towary w opcji „Wyprzedaż”. Jeśli wyprzedaż podyktowana jest cechą produktu, cecha ta będzie wyszczególniona w karcie opisu tego towaru.
 3.     Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 ("OGUMIENIE - Pakowanie, przechowywanie i transport"). Za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.
 4.     Wszystkie towary prezentowane w sklepie posiadają cenę brutto podaną w karcie towaru (zawierającą obowiązujący podatek VAT).

 

Składanie zamówień

 1.     Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:

za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;

przez telefon na numer: +48 501137775;

pocztą elektroniczną (e-mail na adres: georg@alekstian.pl).

 1.     W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany towar do koszyka i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 2.     Po dokonaniu zamówienia kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia u Sprzedawcy.
 3.     W razie stwierdzenia niezgodności w przesłanej informacji, Sprzedawca prosi o kontakt.
 4.     Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa poprzez kontakt ze sprzedawcą do czasu, gdy Zamówienie nie zostało przekazane do realizacji.
 5.     W przypadku niektórych towarów mało popularnych lub sprowadzanych na indywidualne zamówienie Kupującego zastrzegamy sobie możliwość pobierania zaliczki lub przedpłaty od Kupującego

   

 

Formy dostawy

 

 1.     Paczki dostarczane są za pośrednictwem kuriera UPS lub Poczty Polskiej.
 2.     Kupujący ma możliwość odbioru zakupionego Towaru w siedzibie Sprzedającego.
 3.     Koszt dostawy obowiązujący na terenie Polski podany jest zawsze przy każdym produkcie. 
 4.     Koszt dostawy pokrywa Kupujący.

 

 

Formy Płatności

 

 1.     Płatność przed wysyłką przelewem na konto bankowe
 2.     Płatność przy odbiorze (za pobraniem) 
 3.     Gotówką w siedzibie Sprzedającego
 4.     Za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych Płatnośći Shoper
 

 

Realizacja zamówienia

 

 1. Podczas składania zamówienia Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe.
 2. Status realizacji Zamówienia Kupujący może śledzić oraz sprawdzać  na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera UPS oraz Poczty Polskiej.
 4. Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura Vat, którą kupujący otrzymuje razem z przesyłką.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie faktury Vat  w formie elektronicznej jest ona udostępniana Kupującemu na stronie sklepu.

 

 

Sprawdzenie zawartości przesyłki przez Kupującego

 

W sytuacji stwierdzenia przez Kupującego iż przesyłka została uszkodzona w wyniku transportu, Sprzedawca zaleca spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz poinformowanie o tym Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sporządzeniem protokołu szkody zaleca się spisanie danych osobowych pracownika firmy dostarczającej przesyłkę i przekazanie tych informacji dla Sprzedawcy.

 

 

Zwrot (odstąpienie od umowy)

 

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w dowolny sposób, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru.
 2. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. Koszt zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 5. Płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy.
 6. Płatności zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że zgodził się na otrzymanie płatności inną formą, która nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 7. Kupującemu nie będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku takich Kupujących zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedający ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:

  a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f) dostarczania prasy;
  g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

 

Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru.
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać w dowolnej formie. Sprzedawca zaleca zgłosić reklamacje pisemnie na adres:
  Alekstian S.G.G. & I.G. s.c.
  Nowe Czarnowo 29B 
  74-105 Nowe Czarnowo
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: georg@alekstian.pl z załączonym formularzem reklamacji
 3. Po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym, Kupujący może skorzystać  z przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej wysłanej przez Sprzedawcę. 

   

Gwarancja

1. W przypadku Towarów objętych gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy.

2. Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji dostarcza towar na koszt gwaranta pod adres
Alekstian S.G.G. & I.G. s.c.
Nowe Czarnowo 29B 
74-105 Nowe Czarnowo

3. Dokument gwarancyjny jest wydawany Konsumentowi razem z towarem.

 

 

Ochrona Prywatności

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia przesyłki.
 3. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Wszystkie dane osobowe są przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie ogranicza żadnych praw kupującego, będącego konsumentem, które przysługują mu ze względu na obowiązujące przepisy prawne. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uprawnienia Konsumentom pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

4. Wygląd sklepu, opisy, dane oraz pliki graficzne są własnością sklepu Alekstian.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl